Skip to content

Безопасност от COVID-19

Безопасност от COVID-19 и съблюдаване стандартите на хигиена на територията на къмпинга

• Щателно и регулярно почистване на контактните повърхности с ефективни дезинфекциращи средства

• Във всички места за общо ползване ще има дезинфектанти за ръце

• Регулярна проверка на здравето на персонала

• Всички работници и служители в къмпинга ще са длъжни да носят предпазни маски. Маски ще носят и снабдителите на продукти и консумативи

Как да запазим своето здраве и здравето на околните

Бъдете отговорни и спазвайте дистанция, както между себе си и останалите гости на къмпинга, така и между себе си и служителите.