Легенда за Атлиман

Legenda za Atliman

Непосредствено до днешния Китен се е издигала крепостта Урдовиза.  Останки от крепостната стена можем да видим и в днешно време. Крепостта  е преграждала полуострова откъм сушата. В селището, крепост Урдовиза се прочула с хубостта си девойка на име Стана Урдовизка. Старата легенда разказва, че когато турският султанът я зърнал за първи път, веднага се влюбил в нея и я поискал за своя жена. Смелата българска девойка приела, но при едно условие.  Тя ще бъде негова, ако той освободи от данъци и задължения толкова земя, колкото тя успее да обиколи с коня си от изгрев до залез слънце. Султанът се съгласил, запленен от невижданата й хубост.

Стана се качила на коня си по изгрев слънце и яздила целия ден без спир. Обиколила толкова много земя надлъж и шир, че не се обхващала с човешко око! Когато стигнали до залива, конят и красивата урдовизка  от преумора намерили смъртта си.

Султанът удържал на думата си, оттогава заливът носи името Атлиман (Конски залив).  Областта, която Стана успяла до обиколи, нарекли Хасекия . Това била привилегирована земя, освободена от данъци.