Skip to content

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА КЪМПИНГ “АТЛИМАН”

Уважаеми къмпингуващи, добре дошли!
Бихме искали да акцентираме върху някои условия, свързани с вътрешния ред на къмпинга, с цел да бъде престоят Ви да бъде приятен и незабравим. С влизането и настаняването си в зоната на къмпинга означава, че ​​приемате следните правила:

 1. Разполагането на каравани на територията на къмпинга се извършва от 9:00 до 18:00 часа включително с техника на къмпинга, съгласно действащият ценоразпис. При пристигане по-късно извън посочените часове за настаняване, караваната се оставя на територията на къмпинга, а разполагането и свързването към електрозахранване и водозахранване се извършва на следващия ден. Изключения се допускат само с изричното съгласие на управителя на къмпинга.
 2. Настаняването на туристи къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки се извършва в присъствието на служител на „Къмпинг Атлиман“. Изключения се допускат единствено със съгласието на управителя на къмпинга.
 3. Настаняването на къмпингуващи става съгласно схема за разполагане на каравани, палатки и кемпери. Лица под 18 годни се настаняват само с придружител /родител/.
 4. Подготовката на терените за разполагане на каравани, кемпери и палатки е ангажимент на служителите на къмпинга и се извършва в началото на всеки летен сезон. В активния сезон допълнителни дейности свързани със заравняването на терена не се допускат.
 5. “Къмпинг Атлиман“ не носи отговорност за забравени или оставени без надзор вещи на територията на къмпинга.
 6. “Къмпинг Атлиман“ не носи отговорност за нанесени имуществени и неимуществени вреди на къмпингуващите причинени от аварии свързани с прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването , причина за което имат трети лица.
 7. Ръководството на „Къмпинг Атлиман“ има правото да извършва проверки по всяко време, чрез служителите си, в това число и чрез съдействието на органите на МВР на законното пребиваване на туристите на територията на къмпинга.
 8. При извършване на проверка къмпингуващият е длъжен да предостави на проверяващия представител на „Къмпинг Атлиман“ легитимацията си за престоя издадена от рецепция при настаняване.
 9. За гостуващи ще се считат единствено лица регистрирани по надлежния ред на рецепцията на къмпинга съгласно, изискванията на законодателството на Република България за регистриране на лица в местата за настаняване за краткотраен отдих. Всички останали лица ще се считат за нарушители на вътрешния ред. Отговорност за констатирано нарушение ще носи лицето регистрирано в парцела /бунгалото/, където е установено нарушението.
 10. Къмпингуващите заплащат всички услуги за престоя си в къмпинга съгласно ценоразписа на „Къмпинг Атлиман“ преди настаняването.
 11. Максималният брой лица настанени в един парцел е до 4 /четири/ възрастни човека. За деца под 7 години настаняването е безплатно.
 12. Къмпингуващият има право на безплатен достъп за 1 /един/ бр. МПС,в паркинг намиращ се до границата на къмпинга.
 13. Абсолютно е забранено паркирането на превозни средства върху търговските площи, зелените зони и на места, различни от указаните за паркиране!
 14. Всеки гост на къмпинга ползващ общите санитарни възли се задължава да ги заключва с ключ/ключове, който/които ще получи при регистрацията си на рецепция. Срещу всеки получен/и ключ/ключове къмпингуващият заплаща депозит определен от ръководството на къмпинга. При заплащане на депозита, къмпингуващият получава и ордер /разписка/, който е длъжен да пази до момента на напускане на къмпинга. При връщане на предоставения ключ/ключове и представяне на ордера, дежурния администратор възстановява заплатения депозит.
 15. Забранява се опъването на простори между дърветата. На територията на къмпинга са обособени специални места за простиране.  Позволено и препоръчително е използването на собствени сушилници.
 16. Правила за ползване на парцел – ограждения на ползваната площ се допускат с:

каравани и кемпери:

Разполагането на каравана, /кемпер/ с допълнителни слънцезащитни и други съоръжения трябва да стане на отстояние не по-малко от 1 /един/ метър от границата на парцела. Забранено е да се извършва размяна на каравани в един и същ парцел през периода на къмпингуване

палатки:

Разполагането на една четириместна или две малки палатки заедно със слънцезащитни и други съоръжения се извършва на отстояние не по-малко от 1 /един/ метър от границите на парцела.

 1. Ограждания на ползваната площ се допускат с :колчета, въже, жив плет, цветя или лека декоративна ограда с височина до 0,70 /седемдесет/ сантиметра.колчета, въже, жив плет, цветя или лека декоративна ограда с височина до 0,70 /седемдесет/ сантиметра.
 2. Абсолютно забранено е временните трасета за подаване на ток и вода в това число/кабели, маркучи и др./ да преминават през територията на други парцели. Преминаването следва да става по границите между парцелите с цел опазване живота и здравето на къмпингуващите, така също и да не се допуска създаването на неудобство на останалите почиващи. При констатиране на нарушение нарушителите ще бъдат изключвани.
 3. Всички къмпингуващи с каравани, кемпери и палатки са длъжни да използват изправни, заземени и занулени електрически уреди и свързващи кабели.
 4. Забранява се използването на шампоани, душ гел, сапун и др. извън общите санитарни възли и умивалници с цел недопускане на замърсяване на околната среда.
 5. Освобождаването на парцела става задължително до 13:00 часа. Освобождаването на каравана под наем/бунгало до 12:00 часа
 6. Преди напускане, всеки ползвател е длъжен да почисти парцела, който освобождава.
 7. При желание от страна на къмпингуващи да удължат срока на своя престой, същите се задължават да уведомят за това управителя или дежурния администратор на къмпинга минимум три дни преди крайния срок за напускане.
 8. При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрираното в къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване.
 9. Ако след изтичане на крайният срок на престоя, в срок до три дни парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън района на къмпинга караваната, кемпера, палатката. В този случай „Къмпинг Атлиман“ не носи отговорност за евентуално причинените от това щети.
 10. В района на къмпинга се забранява използването на питейна вода за миенето на автомобили, каравани, палатки, пълнене на надуваеми басейни, охлаждане на храни и напитки и др.
 11. Забранява се паленето на открит огън в района на къмпинга. Допуска се ползването на барбекюта, скари на дървени въглища и изправни уреди на газ в съответствие с правилата за безопасност.
 12. Забранява се използването на пиротехнически средства и китайски фенери с открит огън на терторията на къмпинг “Къмпинг Атлиман”.
 13. Забранява се озвучаването със силна музика и вдигането на шум на територията на къмпинга през времето от 14:00 до 16:00 и 23:00 до 8:00 часа.
 14. Домашни любимци на територията на къмпинга се допускат безплатно, но при определени условия.
 15. Забранява се свободното им отглеждане на територията на къмпинг “Къмпинг Атлиман”. Кучетата трябва да се разхождат на повод и да се почиства след тях, а при едрите породи е задължително използването на намордник. Неспазването на тези условия е основание за анулиране на резервацията.

31.Забранено е къпането на кучета и други животни в общите санитарни помещения и умивалници.

32.Забранява се управлението на АТВ-та и кросови мотори на територията на къмпинга.

33.Придвижването в района на къмпинга с МПС става със скорост не по-висока от 10 км/ч. На нарушителите,  ръководството на къмпинга има право да отнеме предоставения пропуск.

34.На територията на къмпинга се забранява разлепянето на всякакви рекламни и агитационни материали, както и други със сходен характер.

35.Забранява се повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, контейнери, кошчета за смет и др.

36.Забранява се събирането и изкореняването на лечебни, декоративни или защитени растителни видове на територията на къмпинга.

37.Забранява се повреждането на пясъчните дюни, изсичането и изкореняването на дървета, храсти и друга растителност!

38.Забранява се поставянето на еко-тоалетни в парцелите и в близост до караваните, кемперите и палатките.

*За всяко неспазване на вътрешния правилник „Къмпинг Атлиман“ може да прекрати или откаже достъп на пребиваване, без възстановяване на предплатената авансово сума.

**”Къмпинг Атлиман ”  си запазва правото да променя общите условия на правилника за вътрешния ред.

ИЗТЕГЛИ