Skip to content

Резерват Тисовица

  Резерват Тисовица КитенРезерват Тисовица е природен парк Странджа. Намира се близо до село Българи в Община Царево, Област Бургас. Разположен е в планински, трудно достъпен район във водосбора на р. Тисовица, от която е получил името си. Площта на резервата е 749,30 хектара.

  „Тисовица“ е един от най-новите български резервати. Обявен е през 1990 година с цел запазване на типичните за Странджа вековни дъбово-букови гори с вечнозелени храсти, част от южноевксинската флора. Нейни характерни представители са странджанската зеленика, колхидският джел, странджанското бясно дърво, пухестото горянче, багрилната звъника, мушмулата, букът, източният горун и др. Съхраняват се също и местообитанията на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове.

  Резерват Тисовица

  Горите в резервата са съставени от:

  • Източен горун – 43,16 %
  • Бук – 31,82 %
  • Благун – 23,09 %
  • Цер – 1,12 %
  • Габър – 0,89 %

  В резерват Тисовица се намира едно от находищата на тис, открито в буково насаждение със странджанска зеленика. Реката и резерватът са наименувани на този вид, вероятно поради по-широкото му разпространение в миналото.

  „Тисовица“ има и археологическа и историческа стойност – открити са останки от древнотракийската епоха в местностите Писан камък, Калдаръмът и Мързевско кале.