Ценоразпис


СЕЗОН ЛЯТО 2022

(23.05.2022 г. – 30.09.2022г)

atliman 2022
  • Средствата за настаняване под наем се отдават без постелъчно бельо. 
  • Деца до 6.99 години се настаняват безплатно в палатки;   Деца от 7 до 11.99 години доплащат 3 лв на нощувка при настаняване в палатка
  • Всички посочени цени са в български лева /BGN/ и включват туристически данък, паркинг за едно превозно средство

ВАЖНО УСЛОВИЕ: Годишната наемна цена и цената за извън сезонно съхранение включват ползването под наем на точно обособена част от къмпинга – парцел, с площ до 40 кв.м. (като посочените квадрати са за целогодишни клиенти, а площта за ползване на краткосрочни клиенти е размера на каравана/кемпер + 16кв. форселт) и ползването на място за влизане и паркиране на един брой пътно превозно средство. В наетата площ НЕ МОЖЕ да се разполагат други средства за настаняване, освен ако нощувките в тях не бъдат заплащани по текущите цени на къмпинга. В наетата площ може да се изгражда веранда.Не се допуска излизане на съоръжения извън обособения парцел, включително и стрехи на навеси. Наетата площ може да бъде ограждана с ниска до 30см. ограда или насаждения със същата височина.Допустимо е в границите на обособения парцел от наемателя да се изграждат външни мивки или санитарни съображения в рамките на навеса при условие, че са присъединени към канализационната система. Допустимо е ползването на караваната да е от определения и посочен в договора за наем максимален брой лица. За пребиваването на лица над този брой се заплаща такса като гост на къмпинга по текущата цена.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.