Продължете към съдържанието

Ценоразпис

СЕЗОН ЛЯТО 2023

(23.05.2023 г. – 30.09.2023г)

Атлиман цени

  • Деца до 6.99 години се настаняват безплатно в палатки;   Деца от 7 до 11.99 години доплащат 3 лв на нощувка при настаняване в палатка
  • Всички посочени цени са в български лева /BGN/ и включват туристически данък, паркинг за едно превозно средство

ВАЖНО УСЛОВИЕ: Всяко място, отдадено за къмпингуване  е с определена площ и граници- индивидуален парцел. Отдадените под наем  площи за годишно ползване на къмпинга включват в годишната цена  ползването  на площта от 40кв.м.
В случай, че клиентът желае да постави в сводната площ на индивидуалния му парцел  , някакви други , каквито и да е съоръжения , в това число и не само / примерно и неизчерпателно посочени/ :  допълнителна площ за верандата,шатра, палатка , детски съоръжения, изградени  мивки, бар – плот ,  маси и столове за ползване извън площта  на верандата, както и всякакви други вещи, то като наем се дължи  съответната сума   за заетите от допълнително поставените съоръжения  площи  при цена за кв.м от 80лв/кв.м.

В наетата площ НЕ МОЖЕ да се разполагат други средства за настаняване, освен ако нощувките в тях не бъдат заплащани по текущите цени на къмпинга. В наетата площ може да се изгражда веранда. Не се допуска излизане на съоръжения извън обособения парцел, включително и стрехи на навеси. Наетата площ може да бъде ограждана с ниска до 30см. ограда или насаждения със същата височина.Допустимо е в границите на обособения парцел от наемателя да се изграждат външни мивки или санитарни съображения в рамките на навеса при условие, че са присъединени към канализационната система. Допустимо е ползването на караваната да е от определения и посочен в договора за наем максимален брой лица. За пребиваването на лица над този брой се заплаща такса като гост на къмпинга по текущата цена.